Auteursrechten op de Beeldbank

Op de afbeeldingen die getoond worden in de RCE Beeldbank rusten uiteenlopende intellectuele eigendomsrechten waardoor u als gebruiker niet tot al het materiaal op dezelfde wijze toegang heeft. Hieronder worden de mogelijkheden beschreven voor het verschillende materiaal.

Werken in het Publieke Domein uit de Rijkscollectie RCE

70 jaar na de dood van een maker komen de auteursrechten op een werk te vervallen. Dan pas mag de RCE u afbeeldingen van deze werken in hoge resolutie aanbieden voor gebruik en hergebruik. Beschikbare afbeeldingen zijn gratis te downloaden op de pagina van het betreffende werk. U mag de afbeelding van het werk zonder toestemming kopiëren, wijzigen, verspreiden, en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden.

Afbeeldingen van werken waar nog auteursrechten op rusten zijn vanaf september 2022 in lage resolutie zichtbaar in de RCE Beeldbank. In het veld ‘Copyrightvermelding’ staat ‘c/o Pictoright Amsterdam 2022’ vermeld.
U kunt deze afbeeldingen zien, maar niet downloaden. Hergebruik op welke wijze dan ook, via internet, social media of anderszins, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende van het werk of de copyrighthouder. Na schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende of copyrighthouder kunnen wij u een digitaal bestand leveren.

Bij gebruik van afbeeldingen van werken in de Rijkscollectie RCE dient de bron vermeld te worden, waarbij de volgende opbouw gevolgd moet worden:
Vervaardiger (naam kunstenaar), Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Documentnummer (nummer)

Het objectnummer vindt u op de detailpagina van de afbeelding. De Vervaardiger van een beeld is niet altijd (bij ons) bekend. In die gevallen vermeldt u:
Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Documentnummer (nummer)

Mocht u auteursrechthebbende van afgebeelde werken zijn die wij niet als zodanig hebben aangemerkt, dan horen wij dat graag. U kunt met ons contact opnemen via beeldbank@cultureelerfgoed.nl

RCE als auteursrechthebbende 

In gevallen waar het gaat om foto’s en tekeningen die in opdracht van de RCE of een van zijn voorgangers zijn gemaakt, is de RCE de auteursrechthebbende en wordt er geprobeerd u een zo ruim mogelijk gebruik toe te staan. Beschikbare afbeeldingen en bestanden zijn gratis te downloaden op de pagina van het betreffende werk en als u de afbeelding wilt hergebruiken dan mag dit onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 licentie, CC-BY-SA 4.0. Dit betekent dat u en anderen de foto’s mogen kopiëren, verspreiden en delen, onder voorwaarde dat de bron staat vermeld en er een juiste naamsvermelding van de maker is. Deze afbeeldingen kunnen ook gratis gebruikt worden voor publicaties. Elk afgeleid werk moet onder dezelfde licentie worden aangeboden.
Als er bij een afbeelding de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0, licentie, CC-BY-SA 3.0 is vermeld, dan moet elk afgeleid werk onder deze licentie worden aangeboden.

Bij gebruik van de afbeelding dient de bron vermeld te worden volgens de volgende opbouw:
Foto van (naam van fotograaf), Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Documentnummer (nummer)

Derden als auteursrechthebbende 

Er zijn ook afbeeldingen in de RCE Beeldbank opgenomen, waar auteursrechten van derden op rusten, die bij de maker of zijn rechtsverkrijger liggen. De RCE kan voor deze afbeeldingen u als gebruiker niet zomaar toestemming geven voor (her)gebruik ervan.

Van afbeeldingen die onder de bescherming van het auteursrecht vallen, mag de Rijksdienst alleen de afbeelding tonen wanneer er daartoe toestemming is van de auteursrechthebbenden. In die gevallen is de afbeelding alleen te downloaden voor thuisgebruik.

De RCE heeft zijn best gedaan de eventuele rechthebbenden van het materiaal op te sporen en toestemming te vragen voor de openbaarmaking. Vindt u desondanks dat de digitale beschikbaarheid van bepaalde afbeeldingen inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan ons doorgeven. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op. Bij een gegronde klacht verwijderen we vanzelfsprekend het materiaal van de website.

Als de afbeelding gebruikt is in een publicatie, dan ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. Dit nemen wij op in onze bibliotheekcollectie. Het bewijsexemplaar kunt u sturen naar:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
t.a.v.: Bibliotheek
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

Als het om een digitale publicatie gaat, deze graag sturen aan bibliotheek@cultureelerfgoed.nl

Beeldmateriaal van participerende instellingen en organisaties 

Via de RCE Beeldbank wordt ook beeldmateriaal getoond van gelieerde instellingen. Voor gebruik of hergebruik hiervan, gelden gelijke voorwaarden.

Open Data

De RCE stimuleert hergebruik van kennis en informatie. Daarom zijn alle auteursrechtvrije afbeeldingen van de RCE en de participanten beschikbaar voor iedereen die daar interesse in heeft.