In de beeldbank van de Rijksdienst staan nu ongeveer 750.000 foto’s en tekeningen van gebouwd erfgoed, afbeeldingen van archeologie, maritieme archeologie en landschap. Dit beeldmateriaal werd al in de 19e eeuw belangrijk voor het documenteren van erfgoed. Het grootste deel van de foto’s in de Beeldbank is echter gemaakt in de 20ste eeuw. Het doel van de beeldbank is het beeld zo veel mogelijk voor iedereen beschikbaar te stellen.

De Collectie van het Zuiderzeemuseum

De collectie van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is vanaf nu te bekijken in onze beeldbank. Het gaat om afbeeldingen van circa 12.000 objecten die zich grotendeels in de depots van het Zuiderzeemuseum bevinden. Met de presentatie van de collectie van het Zuiderzeemuseum brengt de beeldbank van de Rijksdienst verwante afbeeldingen van erfgoed bij elkaar. Zo komen monumenten en interieurs uit de verschillende collecties bij elkaar en zijn historische schepen en hun monumentale havens te bewonderen. Het aantal objecten dat het Zuiderzeemuseum toont, wordt de komende tijd nog uitgebreid. Het streven is uiteindelijk tenminste de helft van de complete collectie van circa 100.000 objecten en foto’s in de beeldbank te presenteren.

De collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832

Met het eindigen van de website WatWasWaar.nl is de gehele collectie scans van Kadastrale Kaarten 1811-1832 vanuit WatWasWaar overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze digitale collectie omvat ruim 17.000 scans van het losbladig kaartsysteem van getekende kadastrale overzichtskaarten en detailkaarten (verzamelplans en minuutplans) en ruim 143.000 scans van de pagina's van de bijbehorende oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT-bladen). De collectie is vanaf nu beschikbaar via onze beeldbank. Instructie bij het zoeken door deze collectie staat onder de 'FAQ' tab.

Commentaar

Heel hartelijk dank voor al de commentaren en reacties op het beeld in onze beeldbank. Door het grote aantal reacties zijn wij helaas niet in staat om iedereen een individuele reactie te sturen. Wij zullen alle commentaren verwerken en alleen als er nader overleg nodig is nemen wij contact op.

Kunstcollectie 

Op dit moment wordt hard gewerkt om de afbeeldingen van de voorwerpen in onze kunstcollectie beschikbaar te stellen via de beeldbank. We hopen dit spoedig gereed te hebben.