Verreweg de meeste foto’s en bouwkundige tekeningen in de beeldbank, zijn gemaakt door medewerkers in dienst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of een van zijn voorgangers. De Rijksdienst is de rechthebbende van deze afbeeldingen.

Er is ook beeldmateriaal van derden in de beeldcollectie opgenomen. De Rijksdienst heeft gepoogd om eventuele rechthebbenden van dit materiaal op te sporen en hun toestemming tot openbaarmaking te verkrijgen. Als u desondanks meent dat de digitale beschikbaarheid van bepaalde afbeeldingen inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit met onderbouwing aan ons melden. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, dan wordt het materiaal direct van de website verwijderd.

Alle beschikbare bestanden zijn gratis te downloaden (tot het maximum formaat van 800 x 800 pixels) en mogen worden gebruikt onder de voorwaarden van de licentie
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 (CC BY-SA 4.0).

Dit betekent het volgende:Onder voorwaarde van bronvermelding, is beeldmateriaal uit de beeldbank vrij beschikbaar om te kopiëren, te verspreiden en te delen. Afgeleide werken worden aangeboden onder de licentie CC BY-SA 4.0.

De bron wordt in alle gevallen als volgt vermeld:
Foto G.J. Dukker, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 90.029
Vervaardiger Jan de Beyer,  Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, obj.nr. TH-016

Het objectnummer vindt u op de detailpagina van de afbeelding. De Vervaardiger van een beeld is niet altijd (bij ons) bekend. In die gevallen vermeldt u:
Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer OF-00719

Wanneer de afbeelding is gebruikt in een publicatie, ontvangt de RCE graag een bewijsexemplaar. Dit wordt opgenomen in onze bibliotheekcollectie. Een bewijsexemplaar kunt u sturen naar:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
t.a.v. De Bibliotheek
Postbus 1600
3800 BP  Amersfoort

Een bewijsexemplaar van een digitale publicatie kunt u sturen aan bibliotheek@cultureelerfgoed.nl

Via de beeldbank van de RCE wordt ook beeldmateriaal getoond van gelieerde instellingen. Voor (her)gebruik hiervan, gelden mogelijk andere voorwaarden. Deze kunt u raadplegen via onderstaande links:
De Collectie van het Zuiderzeemuseum (12.000 afbeeldingen) info@zuiderzeemuseum.nl 
De collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832 (160.000 scans) bibliotheek@cultureelerfgoed.nl