Auteursrechten op de Beeldbank

Op de verschillende onderdelen van de Beeldbank rusten uiteenlopende intellectuele eigendomsrechten waardoor u als gebruiker niet tot al het materiaal op dezelfde wijze toegang heeft. Hieronder worden de mogelijkheden beschreven voor het verschillende materiaal. 

Werken in het Publieke Domein uit de Rijkskunstcollectie 

Na 70 jaar na de dood van de maker komen de auteursrechten op het werk te vervallen en kunnen de objecten door een ieder vrij worden gebruikt. Ook dan pas mag de Rijksdienst u deze werken in hoge resolutie  aanbieden  voor gebruik en hergebruik. Beschikbare afbeeldingen en bestanden zijn gratis te downloaden op de pagina van het betreffende werk. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, wijzigen, verspreiden, en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden. 

RCE als auteursrechthebbende 

In gevallen waar het gaat om foto’s en tekeningen die in opdracht van de Rijksdienst of een van zijn voorgangers zijn gemaakt, is de Rijksdienst de auteursrechthebbende van deze afbeeldingen en wordt er geprobeerd u een zo ruim mogelijk gebruik toe te staan. Beschikbare afbeeldingen en bestanden zijn gratis te downloaden op de pagina van het betreffende werk en als u de afbeelding wilt hergebruiken dan mag dit  onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 licentie, CC-BY-SA 4.0. Dit betekent dat u en anderen de foto’s mogen kopiëren, verspreiden en delen onder voorwaarde dat de bron staat vermeld, en er een juiste naamsvermelding van de maker is. En elk afgeleid werk moet onder dezelfde licentie worden aangeboden. Deze afbeeldingen kunnen ook gratis gebruikt worden voor publicaties.

De bron wordt in alle gevallen vermeld zoals in volgende voorbeelden:
Foto van (naam van fotograaf), Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer (nummer)

Voor de Rijkskunstcollectie:
Vervaardiger (naam kunstenaar), Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer (nummer) 

Het objectnummer vindt u op de detailpagina van de afbeelding. De Vervaardiger van een beeld is niet altijd (bij ons) bekend. In die gevallen vermeldt u:
Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer (nummer) 

Derden als auteursrechthebbende 

Er is ook ander materiaal in de beeldcollectie opgenomen, waaronder de kunstcollectie, waar auteursrechten van derden op rusten die bij de maker of zijn rechtsverkrijger liggen. De Rijksdienst kan hierdoor de afbeeldingen van deze objecten niet zomaar tonen of  u als gebruiker toestemming geven voor (her)gebruik ervan. 

  • Van objecten die onder de bescherming van het auteursrecht vallen mag de Rijksdienst alleen de afbeelding tonen wanneer er daartoe toestemming is van de auteursrechthebbenden. In die gevallen is het object wel zichtbaar, maar voor u alleen in lage resolutie te downloaden voor thuisgebruik.

  • Wanneer de Rijksdienst geen toestemming voor gebruik heeft van de rechthebbenden, of deze toestemming nóg niet heeft kunnen verkrijgen, is de afbeelding van het object niet beschikbaar maar zijn de objecten wel op de website terug te vinden aan de hand van een beschrijving. 

De Rijksdienst heeft zijn best gedaan de eventuele rechthebbenden van het materiaal op te sporen en toestemming te vragen voor de openbaarmaking. Vindt u desondanks dat de digitale beschikbaarheid van bepaalde afbeeldingen inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan ons doorgeven. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op. Bij een gegronde klacht verwijderen we vanzelfsprekend het materiaal van de website.

Als de afbeelding gebruikt is in een publicatie, dan ontvangen wij graag een bewijsexemplaar. Dit nemen wij op in onze bibliotheekcollectie. Het bewijsexemplaar kunt u sturen naar: 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
t.a.v.: Bibliotheek
Postbus 1600
3800 BP  Amersfoort 

Als het om een digitale publicatie gaat, deze graag sturen aan bibliotheek@cultureelerfgoed.nl 

Beeldmateriaal van participerende instellingen en organisaties 

Via de Beeldbank van de RCE wordt ook beeldmateriaal getoond van gelieerde instellingen. Voor gebruik of hergebruik hiervan, gelden gelijke voorwaarden.

Open Data

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stimuleert het hergebruik van zijn gegevens. Daarom zijn alle data en afbeeldingen van Rijksdienst en de participanten beschikbaar voor iedereen die daar interesse in heeft.

Sinds kort worden de datasets ook aangeboden via Open Data